ЭРЭЛХИЙЛЭХ II

1. Аливаа юмыг олохыг бодолхийлэх, байн байн эрэх - Эрэлхэг гавьяа эрэлхийлсэн тэр хүн нь шаравтар үс сахалдаа дэлгэрэнгүй... Л.Түдэв. Улаан долгион;


2. Хүнээс байнга юм гуйж гувших.

Ижил үг:

ЭРЭЛХИЙЛЭХ I