ЭРЭЛ

Эрэх үйлийн нэр: эрэл хийх (юмыг олж илрүүлэхээр хайх), эрэл хайгуул [хоршоо] (эрэх дэлгэрэнгүй...

эрэл хийх юмыг олж илрүүлэхээр хайх
эрэл хайгуул эрэх хайх үйл ажиллагаа