ЭРХЭМТГИЙ

Гомдомтгой - Эрхэмтгий зан хэзээд гай болдог юм. Б.Нямаа. дэлгэрэнгүй...