ЭГЭЭРЭХ

1. Горилох, хүсэх, мөрөөдөх: зэрэг цол эгээрэх (зэрэг цолоо ахиулах хүсэл мөрөөдөл, горьдол);


2. Ойлгох, ухамсарлах - Тэд шинэчлэл, үнэн хоёрыг төдий л эгээрэхгүй хуучнаар нь байлгахыг хүснэ. Л.Түдэв. дэлгэрэнгүй...