ЭГЭЭРЭЛ

1. Эгээрэх үйлийн нэр; хүсэл, эрмэлзэл, мөрөөдөл: эгээрэл горьдлого [хоршоо] (а. Эгээрэл хүсэл; б. дэлгэрэнгүй...


2. Мэдлэг, ойлголт.

эгээрэл горьдлого а. Эгээрэл хүсэл; б. Найдвар
эгээрэл хүсэл ямар нэг юмыг хэрэгжүүлэх их тэмүүлэл