эгээрэл хүсэл
ямар нэг юмыг хэрэгжүүлэх их тэмүүлэл