ЭВГҮЙЦЭХ

1. Биед тааламжгүй байдал мэдэгдэх;


2. Дургүйцэх;
3. Уурлан унтууцах.