ШИВШҮҮР I
/ хүндэтгэл /

Гаанс; хүндэтгэвэл зохих хүний гаанс, соруул.

Ижил үг:

ШИВШҮҮР II

ШИВШҮҮР III

ШИВШҮҮР IV