ШИВШҮҮР II

Шигшүүр, элхэг, шүүр.

Ижил үг:

ШИВШҮҮР I

ШИВШҮҮР III

ШИВШҮҮР IV