ШИВШҮҮР III

Ан авлахад дуугарган үлээх хөгжмийн зэмсэг.