ШИВШҮҮР IV

Зальтай, мэхтэй, хуурамч.

Ижил үг:

ШИВШҮҮР I

ШИВШҮҮР II

ШИВШҮҮР III