ШИВНЭЛДЭХ

Хүмүүс хоорондоо бусдаас нууж, нам дуугаар сэм ярилцах - Эцэг хүү хоёр нэг юм шивнэлдэж байгаад гарч одов. дэлгэрэнгүй...