ШАР VI:

шар үсэг (гүймэгхэн татсан төвөд үсгийн тиг) - Хаан ширээний хажууд хуучин төрийн сайд агсан лам, дэлгэрэнгүй... Л.Түдэв. Алтан гадас чигийг заана.

Ижил үг:

ШАР I

ШАР II

ШАР III

ШАР IV

ШАР V

ШАР VII: