ШААЛАХ I

Модны дурсыг хуулах, юмны гадар өнгийг ховхлон хуулж авах: модны холтос шаалах (модны гадна холтсыг дэлгэрэнгүй...

модны холтос шаалах модны гадна холтсыг хуулах
дээлийн гадар шаалах дээлийн гадар өнгийг хуулж авах
хуулах шаалах оёсон наасан зэрэг зүйлийг ховх татах
Ижил үг:

ШААЛАХ II