дээлийн гадар шаалах
дээлийн гадар өнгийг хуулж авах