ЦЭЭЖДЭХ

1. Тэмээ малын ачаа хэтэрхий урагш болох: ачаа цээждэх (ачаа, хэтэрхий урагш болох, урагшдах);


2. [шилжсэн] Хүний зан ааш нь бардам дээрэнгүй болох, омгорхох.