ЦЭЭЖМЭГ I

Монгол үндэсний бөхийн зодог: цээжмэг оёх (монгол үндэсний бөхийн зодог оёх), цээжмэг дэлгэрэнгүй... (зодог өмсгөх) - Би өрлөг өвөгт цээжмэг өмсгөн... В.Инжаннаши. Нэгэн давхар асар.

Ижил үг:

ЦЭЭЖМЭГ II