ЦЭЭЖМЭГЧ

Эмэгтэй хүний өмсөх ханцуйгүй, хүрэм, ханжаар; цээжимж, цээживч: улаан цээжмэгч (улаан өнгийн дэлгэрэнгүй...