ЦЭЭЖТЭХ

Малд цээж өвчин тусах: хонь цээжтэх (хонинд чээж өвчин тусах).