ШАА IV

Шагай яс: шаа гэмтэх (шагайн яс гэмтэх), борви шаа [хоршоо] (шагайт чөмөгний дэлгэрэнгүй...

шаа гэмтэх шагайн яс гэмтэх
борви шаа шагайт чөмөгний яс
Ижил үг:

ШАА I

ШАА II

ШАА III