ШААВАЙ

1. Идэр сайхан, ганган, дэгжин: шаавай бүсгүй (идэр насны ганган бүсгүй), шаавай дэлгэрэнгүй... (дэгжин залуу) - Хот айлынхан шаавай эрийн уран налархай хоолойн цээлд сэтгэлээ уусган хоцорлоо. З.Баттулга. Уяхан замбуутив., шаавай нуруутай (тэгш сайхан гунхсан нуруутай), шаавай төрөх (сайхан төрөх) - Шаавай төржээ хө. Монгол ардын дуу., ганган шаавай [хоршоо] (дэгжин, ганган);


2. Шаламгай, гавшгай: ажилд шаавай хүн (ажилд гавшгай хүн).

шаавай бүсгүй идэр насны ганган бүсгүй
шаавай залуу дэгжин залуу
шаавай нуруутай тэгш сайхан гунхсан нуруутай
шаавай төрөх сайхан төрөх
ганган шаавай дэгжин, ганган
ажилд шаавай хүн ажилд гавшгай хүн