ШААВАРЛАХ

Туранхай тэмээ, хурга, эм хонины хэвэл, биеийн дундаас дооших үс ноосыг хяргаж, зоо нурууны ноосыг хэсэгтээ үлдээн дэлгэрэнгүй...

тэмээ шааварлах хүч тарга муутай тэмээний хэвэл болон биеийн дундаас дооших хэсгийн ноосыг хярган авч, зоо нурууны нь ноосыг үлдээх
хонь шааварлах туранхай, сул дорой хонины хэвлээс дээших хэсгийн ноосыг хярган авч, дээших хэсгийн ноосыг нь үлдээх