ШААВАЙХАН

Нэлээд шаавай: шаавайхан бүсгүй (нэлээд ганган дэгжин бүсгүй).