ЦЭЭЖЛЭЛТ

Цээжлэх үйлийн үр дүнг заасан нэр: цээжлэлт хурдантай хүн (цээжлэн тогтоохдоо хурдан хүн).