ЦЭЭЖЛЭГДЭХ

Цээжинд нь, ой тойнд нь тогтох: амархан цээжлэгдэх (ой тойнд амархан тогтох), удаан дэлгэрэнгүй... (ой тоонд удаан тогтох).