ЦАНХАЙЛГАХ

Хүн амьтны гэдэс дотрыг дүүргэж эвгүй болгох: гэдсээ цанхайлгах (гэдсээ эвгүй болгох).