цаасан сум
цаасаар хийсэн, хор хөнөөлгүй, байлдааны сургууль хийхэд хэрэглэдэг сум мэт зүйл