хортой цаас
/ хуучирсан /
бичих, машиндах, зурах зүйлийн ард давхарлан тавьж, хуулбарлан гаргах будаг бүхий цаас