ЦААЗАТ

Цааз бүхий: дархан цаазат (хуулиар дархлан хамгаалсан) - Дархан цаазат бух гөрөөсийг үзэх гэж дэлгэрэнгүй... М.Чойжил. Андын нутаг алсдахгүй., хэмжээт цаазат засаг [хуучирсан] (эрх мэдэл нь хязгаар бүхий засаг).

дархан цаазат хуулиар дархлан хамгаалсан
хэмжээт цаазат засаг

эрх мэдэл нь хязгаар бүхий засаг