ЦААДАХ

Цаад талд байгаа - Цаадах ууланд нь цантаад байна уу даа хө. Монгол ардын дэлгэрэнгүй..., голын цаадах (голын цаана байгаа), далайн цаадах (а. Далайн цаана байгаа; б. Их холын), хотын цаадах (хотын цаана байгаа).

голын цаадах голын цаана байгаа
далайн цаадах

а. Далайн цаана байгаа; б. Их холын

хотын цаадах хотын цаана байгаа