далайн цаадах

а. Далайн цаана байгаа; б. Их холын