ЦААГУУР

1. Цаад талаар, чанад этгээдээр: уулын цаагуур (уулын нөгөө талаар) - Уулын цаагуур орлоо дэлгэрэнгүй... Монгол ардын дуу., үүлний цаагуур (үүлний цаад талаар), хүний цаагуур (а. Хүний ар талаар; б. Далдуур), наагуур цаагуур [хоршоо] (юмны наад болон цаад талаар, ар өврөөр);


2. Цаад талаар, холуур, алсуур: цаагуур суух (а. Юмны цаад талаар суух; б. Холуур суух), цаагуур явах (алсуур явах) дэлгэрэнгүй...
3. [шилжсэн] Болгоомжтой, хянамжтай, холын бодолтой: цаагуур бодолтой хүн (хянамжтай, холын бодолтой хүн).

цаагуур суух а. Юмны цаад талаар суух; б. Холуур суух
цаагуур явах алсуур явах
нарнаас наагуур надаас цаагуур аливаа юмнаас холуур, надад хамаагүй гэсэн санаа
уулын цаагуур уулын нөгөө талаар
үүлний цаагуур

үүлний цаад талаар

хүний цаагуур а. Хүний ар талаар; б. Далдуур
наагуур цаагуур юмны наад болон цаад талаар, ар өврөөр
цаагуур бодолтой хүн хянамжтай, холын бодолтой хүн