ЦААД

Цаана бүхий, чанад: цаад талд (цаана байгаа, тэртээ талд) - Цаад талд нь цасан оргил дэлгэрэнгүй... С.Эрдэнэ. Миний эх орон, миний тоонот., цаад хэсэг (юмны цаана нь байгаа хэсэг) - Цаад далайн загас тоологдом сайхан. Жангар., наад цаад [хоршоо] (а. Урд хойд тал; б. [шилжсэн] Учир начир), цаад хүн (а. Цаана нь байгаа хүн; б. Нөгөө хүн) - Цаад хүн нь бахархан өгүүлнэ. Б.Бааст. Алтайн цэцэг.

цаад буланд тэртээ буланд
цаад талд

цаана байгаа, тэртээ талд

цаад хэсэг юмны цаана нь байгаа хэсэг
наад цаад а. Урд хойд тал; б. [шилжсэн] Учир начир
цаад хүн

а. Цаана нь байгаа хүн; б. Нөгөө хүн