цаагуур суух
а. Юмны цаад талаар суух; б. Холуур суух