ЦААГУУРХАН

Нэлээд цаагуур: цаагуурхан зогсох (нэлээд цаагуур зогсох).