БАРВАГАР

1. Арьс хөрсний юм бамбайж зузааран дарвайж, хөрсийсөн байдал: барвагар уруул (зузаан, том уруул), дэлгэрэнгүй...


2. Хүн, амьтны хөл гарын том, эв хавгүй - Барвагар том тавагтай баавгай. Яриа.
3. Ур хийц тааруу, овор нүсэр.

барвагар уруул зузаан, том уруул
барвагар гар барвайсан гар