БАРВАГАНАХ

Барвагар юм үргэлжлэн хөдлөх: уруул барваганах (барвагар уруул хөдлөх).