БАНЖО
/ хөгжим /

Чавхдаст хөгжмийн зэвсэг; арьсаар бүрсэн дугуй цартай гитар.