БАНЗ III

Тарианы шан; тариалангийн хоёр далангийн хоорондох зай.

Ижил үг:

БАНЗ I

БАНЗ II

БАНЗ IV