БАНЗ I

Нимгэлэн зүссэн урт хавтгай мод - Тэрээр майхны хаяанд хэвтээд банзны тайрдсан дээр цаасаа тавив. дэлгэрэнгүй... банз мод (зүсмэл мод), банз дүнз [хоршоо] (нимгэлэн зүссэн хавтгай мод болон холтослон зассан бүдүүхэн бөөрөнхий мод) - Хэдэн жилийн өмнө ууланд бэлтгээд орхисон банз дүнз нь бас байдаггүй. С.Дашдэндэв. Үүрийн цолмон, толь банз (төрөл бүрийн хаалганы дотор сум, ялууны ховил руу шургадаг дамар заадалтай нүүрэн тал нь товгор дөрвөлжин толь мэт харуулдсан хаалганы самбарын халхавч). 

банз мод зүсмэл мод
банз дүнз нимгэлэн зүссэн хавтгай мод болон холтослон зассан бүдүүхэн бөөрөнхий мод
толь банз

төрөл бүрийн хаалганы дотор сум, ялууны ховил руу шургадаг дамар заадалтай нүүрэн тал нь товгор дөрвөлжин толь мэт харуулдсан хаалганы самбарын халхавч

Ижил үг:

БАНЗ II

БАНЗ III

БАНЗ IV