БАНЗАЛ

1. Бөгсөн биеэ ороон өмсөх лам нарын нэг зүйл хувцас: ламын банзал (лам нарын бөгсөн биеэ ороох дэлгэрэнгүй...


2. Эмэгтэй хүний бэлхүүснээс доош өмсө хормойтой нэг зүйл хувцас - Өвдөгнөөс нь дээш халхлах төдийхөн банзал өмсөөд гадагш гарлаа.дэлгэрэнгүй...
3. [шилжсэн] Завхай, садар, самуун: банзал хүүхэн (завхай хүүхэн) - Алтанбулагаас дагуулж ирсэн банзал хүүхэн гэнэ. дэлгэрэнгүй...

ламын банзал лам нарын бөгсөн биеэ ороох хувцас
банзал хүүхэн завхай хүүхэн