БАНК

Мөнгөн тэмдэгтийг хадгалах, тараах, тооцоо хийх гүйлгээний байгууллага: банк дампуурах (банкны хэвийн дэлгэрэнгүй...

банк дампуурах банкны хэвийн үйл ажиллагаа алдагдаж хаагдах
банкны зээл банкнаас олгох зээл
банк санхүү

а. Мөнгөн санхүү; б. Санхүүгийн байгууллага

төв банк

улсын хэмжээнд төрийн мөнгөний одлогыг хэрэгжүүлэх эрх бүхий үндэсний санхүүгийн байгууллага

Мөнгө бүртгэлийн байгууллага

Мөнгө бүртгэх, хувиарлах, хадгалах, гүйлгээ хийх байгууллага

Зочин 2020-08-05 17:06:32