БАНЗ IV
/ шашин /

Таван бэлгэ: банз ухаан (таван ухаан).

Ижил үг:

БАНЗ I

БАНЗ II

БАНЗ III