БАЛЧИХ III

Булхайлах, зайлуулах байдал гаргах: буруугаа балчих (буруугаа булзах).

Ижил үг:

БАЛЧИХ I

БАЛЧИХ II

БАЛЧИХ IV