АВЛИС II
/ ургамал /
Өндөр шулуун, нумаараа мөчирлөг иштэй, гонзгой навч бүхий сааралдуу өнгөтэй нэг зүйл үсэрхэг ургамал.
Ижил үг:

АВЛИС I