БАЙ II

1. Баяр наадам, мөрийцсөн тэмцээний шан, мөрий: бай авах (шан авах), бөхийн бай дэлгэрэнгүй...


2. Юмны хэмжээ, тоо толгой: тоо бай [хоршоо] (юмны олон цөөний хэмжээ).

бай авах шан авах
бөхийн бай

давсан бөхөд олгох шагнал

морины бай

түрүүлсэн морины шан

тоо бай юмны олон цөөний хэмжээ
Ижил үг:

БАЙ I

БАЙ III

БАЙ IV