БАЙВАН

Мөнгө, гууль өнгөлдөг, алт шардаг, гууль зэсийг дуутай болгоход найрлагад нь ордог, хүхэр хүчлийн давсан хар, ногоон, дэлгэрэнгүй...