БАЙГАЛЬ

Тухайн газар орны агаар, ан амьтан, ашигт малтмал, ургамал, ус, хөрс зэргийг багтаасан цогц ойлголт, байгаа бүх сав, дэлгэрэнгүй...

байгалийн баялаг

шим ертөнцийн баялаг

байгалийн гамшиг

гал, ус, ган, зуд мэт гэх мэт

байгалийн зураг дүрслэх урлагийн үндсэн төрөл
байгалийн нөөц

байгаль орчны бүрэлдэхүүний хэсэг болох эрчим хүч, ус, эрдэс баялаг, ургамал, амьтан

байгалийн үзэгдэл

байгаль ертөнцийн байнгын элдэв юмс, сонин хачин зүйлүүд

байгалийн хий нүүрстөрөгч болон бусад холимог хий
байгалийн цогцолборт газар

аялал жуулчлал, амралтад зориулан тусгайлан ашигладаг газар нутаг

байгалийн шалгарал амьд биес байгалийн бэрхшээлийг тэсвэрлэн давж хөгжих чадвар
байгаль хамгаалал

байгаль дэлхийг хайрлан хамгаалах нь

байгаль дэлхий~байгаль орчин

хүний амьдрал, үйл ажиллагаанд шууд ба шууд бусаар нөлөөлдөг чулуун мандал, усан мандал, шим манал, агаар мандлын харилцан шүтэлцээт хүрээлэл

байгаль хамгаалагч

1. Байгаль орчны байцаагч; 2. [хуучирсан] Ойн байцаагч

байгаль дэлхий ~ байгаль орчин

хүний амьдрал, үйл ажиллагаанд шууд ба шууд бусаар нөлөөлдөг чулуун мандал, усан мандал, шим манал, агаар мандлын харилцан шүтэлцээт хүрээлэн

байгаль орчны сайд

хүрээлэн байгаа орчинг хамгаалах, ашиглах, нөхөн сэргээх зэрэг зохион байгуулалтын удирдлагын асуудал эрхэлсэн сайд

байгалийн гаралтай бүтээгдэхүүн

хиймэл бус, химийн элдэв бодис, бордоо хэрэглээгүй бүтээгдэхүүн

байгалийн жам ~ байгалийн хууль

өөрөө хувьсан өөрчлөгдөх дотоод ёс

байгалийн дурсгал

галт уул, мөнх цаст уул, мөсөн гол, онцгой тогтоцтой агуй, хад, ганга зэрэг хосгүй ховор зүйлс

онгон байгаль

хүний хүчин зүйлийн оролцоогүй байгаль

байгалийн зураглал

зохиолд тодорхой зорилгоор дүрсэлж буй байгалийн дүрслэл

байгалийн ухаан

юм, үзэгдлийн дотоод зүй тогтол, хөгжлийг баримтад тулгуурлан судлах ухаан

Байгаль хөрс

эх шороо, уур амьсгал, амьд бодис, газрын байц ба цаг хугацаа зэрэг нөхцөлийн ерөнхий нөлөөгөөр аяндаа бүтсэн, нийгмийн үйлдвэрлэлийн нөлөөг хүртээгүй хөрс

Байгалийн ой

модны унасан үрээс аяндаа ургасан буюу модны үндэс тайрдсаас аяндаа соёлж ургасан таримал бус ой шугуй

байгалийн шатамхай хий

нүүрс чулуун тосны ай сав ба намаг газраас гардаг шатааж болохуйц хий биет. Гол бүрэлдэхүүн нь метан. Газар доор булагдсан эртний амьд бодис, өндөр дулаан, өндөр даралт зэргийн үйлдэлээр ийм хий болдог. Голдуу түлш болон химийн аж үйлдвэрийн түүхий материал болгон хэрэглэнэ. Бас байгалийн нүүрсэн хий, байгалийн хий гэдэг

Байгал

Зочин 2021-02-22 09:49:46