БАЙГАЛЬЧ

Байгалийн элдэв юмс, үзэгдэл судлах мэргэжлийн хүн: залуу байгальч (байгаль судлаач залуу хүн) - дэлгэрэнгүй...