БАЙ I

1. Харваж буудахаар босгосон тусгай шав: бай буудах (шав буудах) - Хожим нэгэн өдөр бид хойд дэлгэрэнгүй... Д.Гонгор нар. Д.Сүхбаатарын тухай дуртгалууд., бай илрүүлэх (шав илрүүлэх), бай харвах (шав харвах) - Есөн жилийн тэртээ газраас бай харвалаа. Монгол ардын баатарлаг тууль., бай шав [хоршоо] (харваж буудахаар босгосон зүйл), *байгаа онилох (хүссэнээ товлох), байнд ч үгүй, банзанд ч үгүй [зүйр цэцэн үг] (а. Буудаад онохгүй байх гэсэн санаа; б. Хэлсэн, ярьсан зүйл огт таарахгүй, баримжаагүй);


2. [шилжсэн] Тоглоом тохуу болох: бай болох (тоглоом болох), бай нэхий (амьтны дүрийг зурж бай болгосон үсгүй дэлгэрэнгүй...
бай буудах шав буудах
бай илрүүлэх шав илрүүлэх
бай харвах шав харвах
бай шав харваж буудахаар босгосон зүйл
*байгаа онилох

хүссэнээ товлох

байнд ч үгүй, банзанд ч үгүй

а. Буудаад онохгүй байх гэсэн санаа; б. Хэлсэн ярьсан зүйл огт таарахгүй, баримжаагүй

бай болох тоглоом болох
бай нэхий

амьтны дүрийг зурж бай болгосон үсгүй хатаасан нэхий

оноот бай

чухам аль хэсэгт оносноор тодорхой оноо авах заалт бүхий самбар

бай намнах

морины давхиан дундуур харвах

Ижил үг:

БАЙ II

БАЙ III

БАЙ IV